Skip to content

Klachten

Rugpijn

Een meerderheid van de mensen krijgt eens in zijn leven te maken met lage rugklachten. De meeste mensen kunnen zich het moment vaak nog wel herinneren; “ik tilde de boodschappen uit de auto” of; “toen ik die ochtend uit bed stapte”. Gelukkig verdwijnt in de meeste gevallen de pijn binnen een paar dagen. Echter, soms kan het betekenen dat u een aantal weken flink bent beperkt in uw dagelijks functioneren; u kan ’s morgens maar moeizaam uit bed komen of het is een opgave om simpel uw sokken aan te trekken. In dit soort gevallen is het aan te raden dat een chiropractor eens naar uw rug kijkt. De zienswijze dat rugklachten met bedrust voorspoedig herstellen is inmiddels verleden tijd; met chiropractie bent u sneller weer op de been.

Rugklachten kunnen ontstaan door overbelasting, een ongeluk, een langdurige foutieve houding, slijtage, maar ook tijdens de zwangerschap. De klachten uiten zich vaak in de vorm van een zeurderige pijn in de onderrug, al dan niet uitstralend naar bil of been. De spieren spannen hard aan en proberen zo de rug te beschermen tegen verdere schade. Stijfheid en een veelal aanzienlijke bewegingsbeperking van de onderrug zijn het gevolg. Soms kan het zijn dat er een pijnontwijkende houding of “scheefstand” ontstaat. Al deze mogelijke symptomen zullen door de chiropractor in een vraaggesprek in kaart worden gebracht alvorens tot behandeling wordt overgegaan.

 

Wat veroorzaakt dan die pijn in de onderrug vraagt u zich af? Veelal zijn de onderste ruggenwervel- of bekkengewrichten de primaire oorzaak van de pijn. Deze gewrichten kunnen “geblokkeerd” raken waardoor zenuwen “geïrriteerd” worden en vervolgens pijnsignalen afgeven. Deze pijnsignalen vertellen de spieren dat er iets niet goed zit in de rug, met als gevolg dat de spieren de rug vastzetten. Uiteindelijk is dus het samenspel van gewrichten, zenuwen en spieren verantwoordelijk voor het totale klachtenbeeld. Deze lichaamsonderdelen zullen in het lichamelijk onderzoek door de chiropractor dan ook uitgebreid worden onderzocht. Speciale aandacht gaat uit naar het testen van de bewegingsfunctie van uw wervelkolom, daar ligt immers vaak de oorzaak van de klachten. Na het onderzoek zal de chiropractor uitleg geven over wat de rugklachten veroorzaakt en hoe de behandeling eruit ziet. De behandeling is erop gericht de normale functie van uw rug te herstellen zodat u zo snel mogelijk uw normale dagelijkse activiteiten weer kan hervatten.

Voorkomen is beter dan genezen! Met een aantal adviezen kunt u de kans op rugklachten zo klein mogelijk maken. Zorg ervoor dat uw lichamelijke conditie op peil is. Regelmatig afwisselend bewegen en sporten is belangrijk om spieren en gewrichten in een goede conditie te houden. Daarnaast kunnen langdurige statische houdingen erg belastend zijn voor uw rug; zorg er dus voor dat u goed ondersteund zit en regelmatig even opstaat om te lopen. Verder is een goede slaaphouding van belang; zorg dat uw rug ’s morgens ook uitgerust is; bezuinig niet op een goed matras, slaap niet op uw buik en maak gebruik van een goed kussen. Tevens zijn schoenen met een goed ondersteunend voetbed belangrijk voor uw gehele houding, met name als u lang moet staan of veel moet lopen. Tot slot kan het in sommige gevallen raadzaam zijn periodiek een afspraak met uw chiropractor te maken, dit houdt uw gewrichten soepel en uw zenuwstelsel in balans.

Ischias/Hernia

De term ischias wordt in de volksmond geassocieerd met uitstralende pijn naar een van de benen. Het is een term die door mensen vaak net zo vanzelfsprekend wordt gebruikt als whiplash en RSI. Ischias is echter geen diagnose, maar een benaming die een symptoom of klacht beschrijft. Ischias kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen in het lage rug- en bilgebied. Het is daarom van belang, dat eerst de onderliggende oorzaak van de ischias wordt vastgesteld alvorens tot een behandeling wordt overgegaan. De chiropractor behandelt dagelijks mensen met ischias en kan in veel gevallen de uitstralingspijn wegnemen of aanzienlijk verminderen.

Ischias nader verklaard

Het woord ischias is afgeleid van een van de grotere beenzenuwen; de nervus (zenuw) ischiadicus. Het is een zenuwbundel die ontstaat uit een samenvoeging van zenuwen vanuit het lage ruggebied. Vanuit de lage rug loopt de zenuw door de bil verder naar de knieholte en vervolgens richting de voet. In het lage rug- en bilgebied is de zenuw relatief het meest kwetsbaar om bekneld te raken. Een bedrukking van de ischiaszenuw kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) of door aanzienlijke slijtage in de onderrug. In de bil loopt de ischiaszenuw bij sommige mensen door een spier (piriformis spier). Als deze spier langere tijd samentrekt kan de zenuw ook hier bedrukt raken. Naast pijn naar het been kan ischias zich uiten in doofheid en tintelingen in het onderbeen. Iedereen heeft zelf ooit wel een tijdelijke zenuwbeknelling ervaren, bijvoorbeeld wanneer je te lang met de benen over elkaar zit. Het gevolg is tintelingen en/of een doof (“watten”) gevoel in de voet. Even staan of bewegen verhelpt deze klachten vaak weer. Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de chiropractor de functie van de ischiaszenuw testen en onderzoeken of er in het verloop van de zenuw beknellingen aanwezig zijn.

Ischias is niet altijd zenuwpijn

Gelukkig is in slechts een klein aantal gevallen van pijnklachten maar sprake van een daadwerkelijke zenuwbeknelling. Er zijn namelijk andere structuren in de lage rug en bil, die in het geval dat ze geïrriteerd zijn, ook uitstralingspijn, een doof gevoel of tintelingen naar het been kunnen geven. Een aantal van die structuren zijn de gewrichten van de lage rug en het bekken, maar ook een aantal spieren in het heup- en bekkengebied. Het feit dat deze “niet-zenuw” structuren ook uitstralingsklachten naar het been kunnen geven wordt niet altijd onderkend, waardoor veel mensen vaak lang met klachten blijven lopen. Een voorbeeld hiervan is een “geblokkeerd” of niet goed functionerend bekken- of SI-gewricht. Tijdens het lichamelijk onderzoek neemt de chiropractor zowel de zenuwen, spieren als gewrichten in ogenschouw en kan op deze manier vaststellen wat de oorzaak van de ischias is.

Chiropractie vaak doeltreffend bij ischias

In veel gevallen kan de chiropractor ischias klachten behandelen. In sommige gevallen is het echter nodig dat eerst verwijzing naar een huisarts of specialist plaatsvindt, om uitgebreider onderzoek te doen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een MRI of röntgenfoto’s. De behandeling is persoonlijk en toegepast op uw klacht. Is bijvoorbeeld een geïrriteerd gewricht de oorzaak van de klachten, dan kan de chiropractor met verschillende handmatige bewegingstechnieken of “correcties”, het gewricht weer gezond functionerend maken waardoor de klachten veelal verdwijnen. Daadwerkelijke beknellingen of irritaties van zenuwen kunnen in veel gevallen dusdanig worden verminderd dat ze geen aanleiding meer geven tot klachten.

Hernia

Herniaklachten kunnen voorkomen in verschillende gradaties. De meest klassieke herniaklachten uiten zich in pijnklachten in het been. Daarnaast kan er in meer of mindere mate sprake zijn van rugklachten. Herniaklachten kunnen plotseling ontstaan na een til- of bukbeweging, maar kunnen zich ook geleidelijk zonder duidelijke oorzaak ontwikkelen. Naast pijnklachten is er vaak ook sprake van een doof gevoel in het onderbeen of voet en soms kan men het gevoel hebben dat het been of de voet minder kracht heeft. Een hernia is een uitpuiling van een van de onderste tussenwervelschijven van de lendewervelkolom. Hierbij kan in ernstige gevallen sprake zijn van een beknelling van een zenuw die dicht in de buurt van de tussenwervelschijf loopt. De chiropractor kan aan de hand van het onderzoek bepalen hoe ernstig de hernia is.

In veel gevallen kan een hernia met behulp van chiropractische behandeling goed herstellen. Wanneer er sprake is van een ernstige beknelde zenuw is een verwijzing naar een neuroloog noodzakelijk. Het herstel van een hernia duurt over het algemeen langer dan het herstel van rugklachten die het gevolg zijn van een geblokkeerd of geïrriteerd gewricht. De chiropractor kan met behulp van correctietechnieken het optimaal herstel van de hernia stimuleren en ervoor zorgen dat u sneller makkelijker kan bewegen. In een later stadium zijn specifieke oefeningen van belang om het verzwakte gebied te versterken en de kans op het terugkeren van de klachten te verkleinen.

Nekpijn

Naast rugpijn zijn nekklachten de meest geziene klachten binnen onze praktijk. Deze klachten zijn gelokaliseerd in de nek- en schouderregio en gaan in de meeste gevallen gepaard met hoofdpijn, een verkrampt gevoel in de spieren van de nek en schouders, pijn tussen de schouderbladen en uitstralende pijn in de armen. In een klein aantal gevallen hebben patiënten naast nekpijn ook aangezichtspijn, tinitus (oorsuizing) en/of duizeligheid.

Nekklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Veruit de meest voorkomende oorzaken zijn stress- of houdingsgerelateerd. Een hele werkdag krom voor je beeldscherm zitten doet de nek natuurlijk geen goed! Daarnaast kan er in de nek slijtage optreden wat vervolgens weer tot klachten kan leiden. Ook door een toename van het aantal ongelukken in het verkeer zien wij steeds vaker patiënten met nekklachten.

Het vinden van de oorzaak van de klachten is een belangrijk onderdeel tijdens het onderzoek van de chiropractor. Bewegingsbeperkingen in de nek kunnen door specifieke mobilisatietechnieken grotendeels worden verholpen. Tevens kunnen wij middels tips en/of gerichte oefeningen klachten in de toekomst verminderen of volledig voorkomen. Preventie behoort zeker tot ons takenpakket. Van nekpijn afkomen is een ding, zorgen dat het niet terugkomt een ander!

Schouders/Bovenrug

Schouderklachten

De oorzaak van diverse schouderklachten is vaak te vinden in de nek of bovenrug.

Een oud letsel, verkeerde houding of overbelasting kan mechanische problemen veroorzaken in de schouder, nek of bovenrug.

Hierdoor ontstaan storingen in het zenuwstelsel, vaak ook met uitstraling naar armen en/of borstkas.

Bij schouderklachten onderzoekt uw chiropractor dus niet alleen uw schouder maar ook uw nek en bovenrug om de klacht adequaat en bij de kern aan te pakken. 

Pijn in de bovenrug

Pijn in de bovenrug komt veel voor en kan zich op verschillende manieren uiten, o.a. door rugpijn, een stijve rug of pijn op de borst. Ook kunnen er gerelateerde klachten ontstaan in de nek of hoofdpijn. De meeste mensen met bovenrugklachten hebben pijn tussen de schouderbladen, maar pijn in de borst of uitstralende pijn in de armen kan ook het gevolg zijn van een probleem in de bovenrug. Soms lijken de verschijnselen op hartklachten en dat veroorzaakt nogal eens ongerustheid. Hoesten, niezen en ademhalen kan pijnlijk zijn. De chiropractor kan nagaan of de klachten samenhangen met een rugprobleem.

Hoofdpijn/Migraine

Iedereen heeft er wel eens last van, hoofdpijn. De hoofdpijn kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verkoudheid of griep. Ook kan het voorkomen dat u hoofdpijn krijgt als u een grote geestelijke prestatie heeft verricht, of na een periode van veel spanningen.
Chronische hoofdpijn komt redelijk veel voor, ongeveer 5 tot 10% van de bevolking gaat naar de huisarts vanwege regelmatig terugkerende hoofdpijn. Er zijn verschillende vormen van chronische hoofdpijn. De bekendste vormen zijn: clusterhoofdpijn en spierspanningshoofdpijn.
Chiropractie kan in veel gevallen uitkomst bieden door de vastzittende gewrichten weer te laten bewegen waardoor menig hoofdpijn snel zal verdwijnen.

Migraine:
Migraine is een heftige, kloppende hoofdpijn die zich meestal aan een kant van het hoofd bevindt en die gepaard gaat met misselijkheid en/of braken en overgevoeligheid voor geluid of licht. Mensen die last hebben van een aanval moeten vaak in een stille donkere kamer gaan liggen. Een migraineaanval kan een tot drie dagen duren. Migraine beïnvloedt het leven van de patiënt vaak sterk.
Iemand die er last van heeft zal tijdens een aanval een aantal dagen niet kunnen functioneren. De oorzaken van migraine zijn divers. Zo kunnen bepaalde voedselproducten de migraine opwekken, zoals onder andere kaas, chocolade, wijn en noten. Een beperking van de beweeglijkheid van de halswervels kan ook migraine veroorzaken. Deze beperking kan met behulp van chiropractie worden opgeheven. Chiropractie beïnvloedt vaak de intensiteit en frequentie van een migraineaanval, waardoor de aanval minder heftig is, minder lang duurt en minder vaak optreedt.

Clusterhoofdpijn

Bij clusterhoofdpijn heeft de patiënt korte aanvallen van heel heftige hoofdpijn. Een dergelijke aanval duurt een kwartier tot een uur. De aanvallen beginnen vaak op vaste tijden, vooral ’s nachts. De hoofdpijn zit vaak aan een kant van het hoofd, meestal achter en rond een oog. De felle pijn komt plotseling opzetten, zonder waarschuwing vooraf. Misselijkheid en braken zijn zeldzaam bij clusterhoofdpijn. Vrijwel alle mensen met clusterhoofdpijn hebben periodes met aanvallen en periodes zonder aanvallen. Clusterhoofdpijn is heel zeldzaam, ongeveer 1 op de 10.000 mensen heeft er last van.

Spierspanningshoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn komt veel voor. Het is een hoofdpijn die vanuit de nek omhoog trekt naar het hoofd. Deze hoofdpijn kan sterk variëren in hevigheid, van een zeurderig gevoel tot hevige hoofdpijn. De meeste mensen hebben ook het gevoel dat er een strakke band rond het hoofd zit. De pijn kan verschillende oorzaken hebben. Een van de oorzaken van de pijn is een beperking van de beweeglijkheid van de halswervels. Deze beperking zorgt voor irritatie van de zenuwen en verkramping van de spieren wat op hun beurt weer leidt tot hoofdpijn. De beweeglijkheid kan door middel van chiropractie weer worden hersteld waardoor de hoofdpijn verdwijnt.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt hoofdpijn vermijden door:

  • Op een goede lichaamshouding te letten
  • Geregeld te bewegen/sporten
  • Oververmoeidheid en uitputting te voorkomen
  • Stresssituaties trachten te voorkomen
  • Uzelf te leren ontspannen
  • Voldoende te slapen
  • Niet op de buik te slapen
  • Geen voedingsmiddelen te gebruiken die hoofdpijn kunnen veroorzaken

Bekkenklachten

Tijdens de zwangerschap ervaren veel vrouwen rug- en bekkenproblemen. Ook pijn tussen de schouderbladen komt vaker voor.

Chiropractoren kunnen afwijkingen in de wervelkolom en het bekken corrigeren en ervoor zorgen dat een optimale bewegingsvrijheid aanwezig blijft.

Omdat we speciale technieken gebruiken, kunnen zwangere vrouwen tot de laatste dag van de zwangerschap behandeld worden.

Ook onze behandeltafels zijn zo in te stellen dat u comfortabel kunt liggen. Het is wel verstandig om de chiropractor, ook in een vroeg stadium, te laten weten dat u in verwachting bent.

Door de hormoonveranderingen worden uw banden en spieren losser. Daardoor wordt de wervelkolom en het bekken minder stabiel en kunnen vooral in de laatste fase van de zwangerschap bekkenklachten optreden. Het toenemende lichaamsgewicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Borstvoeding is van groot belang voor uw baby omdat hierdoor het immuunsysteem opgebouwd wordt en de baby veel antistoffen aanmaakt. Dit is belangrijk voor de algehele weerstand van uw baby; ook de emotionele band tussen moeder en baby wordt door het geven van borstvoeding benadrukt.

Tot slot: eet en beweeg zo gezond mogelijk: uw baby eet wat u eet! Alcohol en tabak zijn uiteraard verboden; ook in kleine hoeveelheden.

Chiropractie tijdens de zwangerschap is niet alleen veilig, het is zeer verstandig omdat het lichaam in die periode extra zwaar belast wordt. Ook na de bevalling is het verstandig om even ter controle te komen. De bevalling is belastend voor moeder en kind.

Kinderen en baby’s

Kinderen groeien letterlijk op met vallen en opstaan. Dan gaat er ook wel eens wat mis. Hoewel kinderen in het algemeen een goed herstelvermogen hebben zijn er wel degelijk grenzen en geneest niet alles vanzelf. Vallen en ongelukjes tijdens het sporten, maar ook de houding achter de computer of in de schoolbanken kan problemen veroorzaken.

Bewegingsbeperkingen kunnen lang ongemerkt aanwezig zijn en pas later hun invloed doen gelden. De zenuwen die uit het ruggenmerg komen sturen de organen en spieren aan. Problemen in de wervelkolom kunnen dan ook verderop in het lichaam gevolgen hebben.
Als blokkades in een vroeg stadium verholpen worden dan ondervindt de ontwikkeling van het kind daar geen verdere gevolgen van. Hoe eerder problemen gecorrigeerd worden hoe eenvoudiger en sneller die op te lossen zijn. Baby’s van enkele weken oud zijn met succes behandeld. De ervaring leert dat baby’s en kinderen sneller reageren op een behandeling dan volwassenen.

Belangrijk is om te weten dat de behandeling van kinderen door middel van chiropractie niet alleen effectief is maar ook veilig. De behandeling van kinderen en baby’s is anders dan bij volwassenen: de technieken zijn anders en aangepast aan de leeftijd van het kind. Het is voor het kind ook niet pijnlijk.  Kinderen zijn geen kleine volwassenen, ze hebben ‘hun eigen klachten’. Het onderzoeken en behandelen van kinderen vereist daarom speciale vaardigheden.

Baby’s kunnen tijdens de bevalling al hun eerste problemen tegenkomen. Veel onrustige baby’s en baby’s met darmkrampjes hebben baat bij chiropractie. Kinderen lopen het risico door een slechte houding en veel te vallen ernstige klachten te ontwikkelen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en blokkades van de wervelkolom kunnen die ontwikkeling storen.

Bij baby’s die veel huilen is vaak een blokkade aanwezig die tijdens de geboorte ontstaan is. Bij het KISS-syndroom zorgt een blokkade in de nek voor onrust, huilen en overstrekken.

Klachten uiten zich vaak op een andere manier en jonge kinderen kunnen klachten vaak niet of moeilijk onder woorden brengen. Ze gedragen zich onrustig, huilen veel en hebben vaak een verstoord bewegingspatroon. Tijdens het consult bij de chiropractor zal dan ook de ouder/verzorger vragen beantwoorden met betrekking tot ongelukjes, zwangerschap en bevalling.

Hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, groeipijnen, veel huilen, snel vermoeid zijn of een bewegingsachterstand hebben, het zijn problemen die allemaal oorzaken kunnen hebben die in de wervelkolom terug te vinden zijn. Net zoals een scheefstand van de rug of duidelijke voorkeurshouding. Controleer ook of uw kind recht zit en staat en of de schoenzolen gelijkmatig slijten. Door op deze punten te letten en kinderen goed te observeren kunnen signalen worden opgemerkt die aangeven dat een bezoek aan de chiropractor verstandig is.

Ga er niet automatisch van uit dat klachten bij kinderen ‘altijd wel vanzelf overgaan’. Kinderen herstellen echter in het algemeen wel sneller dan volwassenen. Veel bewegen, de juiste houding en goede voeding zijn van groot belang.
Chiropractoren hebben veel ervaring en uitstekende resultaten bij het behandelen van baby’s en kinderen.

Veel kinderen raken tijdens de periode dat ze naar het middelbaar onderwijs gaan hun natuurlijke en juiste manier van bewegen kwijt. Veel zitten, weinig bewegen, een groeiend lichaam en vaak een dosis stress en spanning kan vervelende klachten veroorzaken.

De epidemie van het overgewicht speelt hier ook zeker geen gunstige rol in. Let als ouder op de houding van uw kind en laat het in geval van twijfel controleren.

Artrose

Ouder worden heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van uw bindweefsel. Uw kraakbeen, pezen, banden, spieren en gewrichtskapsels veranderen als u ouder wordt.

Ook de tussenwervelschijven worden dunner en minder elastisch.

Een versleten rug?
Artrose is de meest voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Zelfs de helft van alle ouderen heeft gewrichtsklachten, vaak in de rug. Bij beschadiging van kraakbeen verandert namelijk de beweeglijkheid van het gewricht waardoor de spieren, pezen, banden en kapsels overbelast worden. Veel mensen hebben er niet direct last van maar de overbelasting veroorzaakt uiteindelijk pijn en stijfheid.

Veerkrachtige schokdemper:
Het buitenste laagje van het bot in het gewricht wordt bedekt met een dempende laag kraakbeen. Door te bewegen stimuleert u de voedselvoorziening van het kraakbeen. Het oppervlak blijft dan glad met een laagje smeerolie. Gewrichtskraakbeen is dus een veerkrachtig en schokdempend kussen dat ook nog in staat is, zonder noemenswaardige wrijving, een gewricht te laten bewegen.

Gebleken is dat vooral onvoldoende beweging het kraakbeen zwakker maakt. Helaas beweegt tweederde van de Nederlandse bevolking te weinig om optimaal gezond te blijven. Dus niet alleen overbelasting maar vooral onderbelasting, een gebrek aan belasting, veroorzaakt de problemen.

Startproblemen:
Vooral de rug, knie en heup worden vaak getroffen door artrose. Het bewegen gaat stroef en is pijnlijk. Kenmerkend voor artrose zijn de startproblemen. Opstaan vanuit bed of vanuit de stoel na een periode van rust gaat moeilijk terwijl na enige tijd bewegen de pijn en stijfheid afnemen. Artrose zorgt er voor dat aangrenzende gewrichten zwaarder belast worden waardoor ook daar beschadigingen kunnen ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat de hele houding slechter wordt.

Chiropractie of ‘er maar mee leren leven’:
Hoewel artrose niet te genezen is, is de beweeglijkheid van de gewrichten goed te verbeteren door uw chiropractor. Door direct maatregelen te nemen kunnen grotere problemen in de toekomst voorkomen worden. Chiropractoren beschikken over verschillende technieken en methoden om afhankelijk van de individuele situatie een optimale behandeling te geven. De mate en snelheid van herstel is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Uiteraard kunnen problemen, door vergevorderde artrose, die al jarenlang aanwezig zijn niet even weggewerkt worden.

Er is wat aan te doen:
Chiropractoren willen niet alleen uw klachten verhelpen maar er ook voor zorgen dat deze in de toekomst zoveel mogelijk binnen de perken blijven. Mocht er geoefend of gesport worden dan kan uw chiropractor aangeven hoe dat in uw geval het best kan gebeuren; sommige activiteiten zijn voor u meer geschikt dan andere. Hoewel bewegen soms lastig gaat is het niet schadelijk. Rustig bewegen en rustige rekoefeningen verlichten vaak de pijn en stijfheid. Zorg voor een goede conditie, beweeg verstandig en leef gezond. Uw chiropractor kan u over deze zaken adviseren.

U kunt dus kiezen ‘om er maar mee te leren leven’ of er wat aan te doen!

Osteoporose komt veel voor bij vrouwen én mannen op latere leeftijd. Volgens schattingen treft deze “stille epidemie” één op de drie vrouwen boven de vijftig en één op de acht mannen.

Botontkalking hoort voor een deel bij het ouder worden maar de mate waarin de ontkalking optreedt is wel degelijk te beïnvloeden. Bot leeft en om het gezond te houden moet het regelmatig belast worden.

Als het bot brozer wordt is er een grotere kans op botbreuken. Met name breuken van de wervels, pols en heup komen vaak voor. Vooral heupfracturen kunnen uiteindelijk zelfs tot de dood leiden!

Gezond bewegen speelt een belangrijke rol; het houdt uw botten in conditie.

Gezonde voeding met voldoende kalk en andere mineralen en vitaminen is eveneens van groot belang.

Risicofactoren:
•    Vrouw
•    Ouder dan 50
•    Vóór 50 in de overgang
•    Osteoporose in de naaste familie
•    Een botbreuk na het 30ste levensjaar
•    Meerdere breuken na het 50ste levensjaar
•    Weinig lichaamsbeweging
•    Weinig buitenlucht of zonlicht
•    Meer dan 2 glazen alcohol per dag
•    Meer dan 5 koppen koffie per dag
•    Veel zout eten
•    Roken
•    Eetstoornis als anorexia of boulimia
•    Gebruik van corticosteroïden (ontstekingsremmers)

Begin al op jonge leeftijd om sterke botten te kweken en een kalkvoorraad op te bouwen.

Chiropractoren kunnen u adviseren hoe u osteoporose kunt voorkomen, en de klachten verlichten als u osteoporose heeft door de balans van de gewrichten te herstellen. Vanzelfsprekend houdt de chiropractor tijdens de behandeling rekening met uw situatie en past daar de behandeling op aan.

U kunt dus nooit te vroeg beginnen om te werken aan een sterk skelet, want hoe u nu leeft bepaalt hoe uw lichaam, en dus ook uw skelet, er in de toekomst uitziet.