Skip to content

ISCHIAS

Ischias/Hernia

De term ischias wordt in de volksmond geassocieerd met uitstralende pijn naar een van de benen. Het is een term die door mensen vaak net zo vanzelfsprekend wordt gebruikt als whiplash en RSI. Ischias is echter geen diagnose, maar een benaming die een symptoom of klacht beschrijft. Ischias kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen in het lage rug- en bilgebied. Het is daarom van belang, dat eerst de onderliggende oorzaak van de ischias wordt vastgesteld alvorens tot een behandeling wordt overgegaan. De chiropractor behandelt dagelijks mensen met ischias en kan in veel gevallen de uitstralingspijn wegnemen of aanzienlijk verminderen.

Ischias nader verklaard

Het woord ischias is afgeleid van een van de grotere beenzenuwen; de nervus (zenuw) ischiadicus. Het is een zenuwbundel die ontstaat uit een samenvoeging van zenuwen vanuit het lage ruggebied. Vanuit de lage rug loopt de zenuw door de bil verder naar de knieholte en vervolgens richting de voet. In het lage rug- en bilgebied is de zenuw relatief het meest kwetsbaar om bekneld te raken. Een bedrukking van de ischiaszenuw kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) of door aanzienlijke slijtage in de onderrug. In de bil loopt de ischiaszenuw bij sommige mensen door een spier (piriformis spier). Als deze spier langere tijd samentrekt kan de zenuw ook hier bedrukt raken. Naast pijn naar het been kan ischias zich uiten in doofheid en tintelingen in het onderbeen. Iedereen heeft zelf ooit wel een tijdelijke zenuwbeknelling ervaren, bijvoorbeeld wanneer je te lang met de benen over elkaar zit. Het gevolg is tintelingen en/of een doof (“watten”) gevoel in de voet. Even staan of bewegen verhelpt deze klachten vaak weer. Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de chiropractor de functie van de ischiaszenuw testen en onderzoeken of er in het verloop van de zenuw beknellingen aanwezig zijn.

Ischias is niet altijd zenuwpijn

Gelukkig is in slechts een klein aantal gevallen van pijnklachten maar sprake van een daadwerkelijke zenuwbeknelling. Er zijn namelijk andere structuren in de lage rug en bil, die in het geval dat ze geïrriteerd zijn, ook uitstralingspijn, een doof gevoel of tintelingen naar het been kunnen geven. Een aantal van die structuren zijn de gewrichten van de lage rug en het bekken, maar ook een aantal spieren in het heup- en bekkengebied. Het feit dat deze “niet-zenuw” structuren ook uitstralingsklachten naar het been kunnen geven wordt niet altijd onderkend, waardoor veel mensen vaak lang met klachten blijven lopen. Een voorbeeld hiervan is een “geblokkeerd” of niet goed functionerend bekken- of SI-gewricht. Tijdens het lichamelijk onderzoek neemt de chiropractor zowel de zenuwen, spieren als gewrichten in ogenschouw en kan op deze manier vaststellen wat de oorzaak van de ischias is.

Chiropractie vaak doeltreffend bij ischias

In veel gevallen kan de chiropractor ischias klachten behandelen. In sommige gevallen is het echter nodig dat eerst verwijzing naar een huisarts of specialist plaatsvindt, om uitgebreider onderzoek te doen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een MRI of röntgenfoto’s. De behandeling is persoonlijk en toegepast op uw klacht. Is bijvoorbeeld een geïrriteerd gewricht de oorzaak van de klachten, dan kan de chiropractor met verschillende handmatige bewegingstechnieken of “correcties”, het gewricht weer gezond functionerend maken waardoor de klachten veelal verdwijnen. Daadwerkelijke beknellingen of irritaties van zenuwen kunnen in veel gevallen dusdanig worden verminderd dat ze geen aanleiding meer geven tot klachten.